Katalońska Europejska Partia Demokratyczna, PDeCAT, przedstawiła w Kongresie projekt ustawy zawierającej nowe narzędzia do zwalczania zjawiska „ocupas” w Hiszpanii, takie jak możliwość eksmisji w ciągu 48 godzin, dającej społeczności lokatorów prawo do złożenia skargi na lokatorzy mieszkań w sądzie cywilnym oraz administracja miasta przenoszącego są właściwe do podjęcia działań w tym zakresie. Przedstawiciele partii, która zainicjowała nowe prawo przypomnieli, że 42% przypadków nielegalnego zajmowania mieszkań w Hiszpanii ma miejsce w Katalonii, dlatego pilnie należy szukać sposobów rozwiązania tego problemu. Przede wszystkim PDeCAT proponuje zmodyfikowanie art. 544 kpk w taki sposób, aby od momentu złożenia wniosku o bezprawne przejęcie mieszkania osoba w nim mieszkająca miała maksymalnie 48 godzin na dostarczenie dokumentów udowadniając swoje prawo do zajmowania tej przestrzeni życiowej. Jeśli te dokumenty nie zostaną złożone, sąd wyda nakaz eksmisji. Ponadto proponuje się zmianę ustawy o nieruchomościach kondominium, tak aby społeczność lokatorów mogła wnieść powództwo cywilne przeciwko mieszkańcom domów, gdy w grę wchodzą puste nieruchomości. PDeCAT proponuje również zreformowanie ustawy o podstawach samorządu terytorialnego w celu nadania władzom lokalnym kompetencji w zakresie zwalczania nielegalnego zajmowania mieszkań.

Podobał ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi!

Udostępnić: